Gewone Y vorm

Afbeeldingen

Gewone Y vorm

Twee gesteltakken in tegengestelde richting schuin omhoog

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Naamgeving

Volledige naam: Y vormig dubbel snoer

Populaire naam:

Y vorm

Synoniem:

V vorm

Historische naam:  

Alternatieve naam: 

dubbel snoer in Y vorm
2-zijdig schuin snoer
Y vormig snoer
V vormig snoer
Y vormig cordon
V vormig cordon
gaffelvorm

Spellingsvarianten:
Synoniem:
V vormig dubbel snoer
Tags: basisvorm, 2-zijdig snoer

Beschrijving

Een Dubbel Snoer waarbij beide gesteltakken onder een hoek van 45° geleid worden;
de ene gesteltak naar links, de andere naar rechts.

Kenmerken:

  • 2 gesteltakken (middels een T splitsing)
  • gesteltakken zijn in schuine stand (45° tot 60°) omhoog geleid en
    groeien in tegengestelde richting
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Schuin Dubbel Snoer.

Advies

Redelijk eenvoudig in opkweek; makkelijk in onderhoud.

De Y-vorm wordt meestal gebruikt als component van een Belgisch Hek.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Schuin Dubbel Snoer.

Afgeleide Varianten

Afgeleide Varianten met Gesteltakken in Veelvoud

Dubbele Y vorm zij-aan-zij nr. 1

Twee Y vormen naast elkaar,
met driehoekige vorm in centrum

Dubbele Y vorm zij-aan-zij nr. 2

Twee Y vormen naast elkaar,
met ruitvorm in centrum

error: Content is protected !!