1-zijdig Schuin Dubbel Snoer

Afbeeldingen

1-zijdig Schuin Dubbel Snoer

Twee schuine gesteltakken boven elkaar,
in dezelfde richting

Naamgeving

Volledige naam: eenzijdig schuin dubbel snoer

Populaire naam:

1-zijdig schuin dubbel snoer

Synoniem:

1-zijdig dubbel schuin snoer

Bijnaam:

Historische naam:  

schuin enkel snoer in tweevoud,
tweevoudig
enkel schuin snoer.

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:
Tag: 1-zijdig snoer.

Beschrijving

Een schuin snoer met twee paralelle gesteltakken die boven elkaar staan.

Kenmerken:

 • 2 gesteltakken (middels een T splitsing)
 • gesteltakken zijn in schuine stand (45° tot 60°) omhoog geleid en
  lopen boven elkaar in dezelfde richting
 • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Leivorm met twee lange gesteltakken boven elkaar die schuin omhoog groeien, in een hoek van ca. 45 graden. Deze hoek zorgt van nature voor een gunstige balans tussen enerzijds vegetatieve groei (vorming van scheuten en bladeren) en anderzijds generatieve groei (vorming van bloemen en vruchten).

Schuine snoeren maken het mogelijk om bij een lage fruitmuur toch langere gesteltakken te kweken.

Voor aanvullende info :

Specifieke Toepassingen

Het 1-zijdig Schuin Dubbel Snoer werd vroeger toegepast op fruitteeltbedrijven als noodoplossing in de volgende situatie:

 • Vervangen van boom in een rij Schuine Enkele Snoeren
  Wanneer in een boomgaard met Schuine Enkele Snoeren een boom in de rij wegvalt, ontstaat een lege ruimte. Om deze ruimte op te vullen wordt aan de buurplant één extra gesteltak gekweekt en omgeleid; een Schuine Enkel Snoer wordt dan omgevormd tot 1-zijdig Schuin Dubbel Snoer.
  Met deze methode hoefde de fruitkweker geen nieuwe boom te planten.
  Zie tekening bij item: serie Schuine Snoeren.

Advies

Het dubbele schuine snoer is net zo eenvoudig in opkweek en onderhoud als het enkel schuine snoer. Geschikt voor lage muren (180-300 cm hoog) met leifruit. Een schuin snoer is verder vergelijkbaar met een verticaal snoer.

Een schuin snoer is met name geschikt voor pitvruchten (peer, appel).

Gebruik een 1-zijdig Schuin Dubbel Snoer alleen als noodoplossing, wanneer een plant wegvalt in een rij enkele schuine snoeren. Een nieuwe, vervangende boom planten (‘inboeten’) is dan niet nodig.

Voor aanvullende info :

error: Content is protected !!