Verticaal Dubbel Snoer

Basisvorm

Gewone U Vorm

Dubbel Snoer met 2 verticale gesteltakken

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Beschrijving

Leivorm met een T splitsing en twee verticale gesteltakken

Kenmerken:

  • 2 gesteltakken (middels een T splitsing
  • beide gesteltakken zijn verticaal geleid
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Voor aanvullende info zie:

Naamgeving

Volledige naam: verticaal dubbel snoer

Populaire naam:

verticaal dubbel snoer
dubbel verticaal snoer

Synoniem:

verticaal 2-armig snoer
verticaal dubbel cordon
verdubbeld verticaal snoer

Historische naam:  

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Advies

De U vorm is zeer geschikt voor beginners, om ervaring op te doen met het kweken van leifruit.

Met de afgeleide leivormen kun je een totaal andere uitstraling creëren.

Voor aanvullende info zie:

Afgeleide Varianten

Onderstaande leivormen zijn afgeleid van de basisvorm.

Golvende U vorm

Twee gesteltakken zijn golfvormig geleid

Gekruiste U Vorm

Twee gesteltakken met onderaan een kruis.

Ruitvormige U Vorm

Twee gesteltakken in ruitpatroon; met overlappingen

Rondgebogen U Vorm

Twee gesteltakken in cirkels geleid

error: Content is protected !!