vorm 'Pauwstaart'

Afbeeldingen

Pauwstaart

Strak symmetrische leivorm

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Naamgeving

Volledige naam: waaier ‘Pauwstaart’

Populaire naam:

‘Pauwstaart’

Synoniem:

Bijnaam:

Historische naam:  

‘Pauwstaart’

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:
Tag: design vorm.

Beschrijving

De Pauwstaart is een subvariant van de Symmetrische Waaier.
Deze leivorm bezit een zeer hoge mate van symmetrie en erg veel gesteltakken.

Kenmerken leiboom:

  • tweedimensionale leivorm met vlakvullende gesteltakken
  • vanaf de basis ontspringt een groot aantal kaarsrechte gesteltakken
  • gesteltakken staan zeer regelmatig verdeeld
  • vruchthout wordt dicht op de gesteltak gekweekt

De Pauwstaart is een waaiervorm waarbij de gesteltakken mooi verdeeld staan en alle even lang zijn. Deze waaiervorm kent een strakke symmetrie. De gesteltakken staan wat dichter op elkaar dan bij de andere waaiervormen. Het aantal gesteltakken (en T-splitsingen) is variabel.

Deze leivorm is uitsluitend geschikt voor gewassen (rassen) met kort vruchthout, zoals voor bepaalde cultivars van pitvruchten (peer, appel).

Deze leivorm was eind 19e eeuw populair in Boskoop.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Waaier.

Advies

Houd er rekening mee dat de meest verticale gesteltakken geneigd zijn om het snelst te groeien,
ten koste van gesteltakken met een meer horizontale stand.

Wanneer een gesteltak wegvalt, is dat doorgaans funest voor de leivorm;
een gesteltak vervangen is nauwelijks mogelijk.
Je kunt hooguit de resterende gesteltakken iets opschuiven opdat de ruimte gelijkmatig opgevuld is.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Waaier.

error: Content is protected !!