Verticaal Palmet

Basisvorm

Gewoon Verticaal Palmet

Gesteltakken zijn recht omhoog geleid

Beschrijving

Leivorm met verticaal geleide gesteltakken; alle gesteltakken liggen in één plat vlak.

Kenmerken:

  • tweedimensionale leivorm met evenwijdige gesteltakken
  • één horizontale gesteltak (draagarm)
  • minimaal 4 verticale gesteltakken op de horizontale gesteltak [^1]
  • doorgaans zonder harttak
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

[^1]: Noot:

Naamgeving

Volledige naam: verticaal palmet (met … gesteltakken)

Populaire naam:

verticaal palmet (met … gesteltakken)

Synoniem:

Historische naam:  

verticaal palmet

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Advies

Andere leivormen, met gesteltakken die voor een deel verticaal lopen, zoals het Gaucher Palmet, zijn weliswaar lastiger in opkweek, maar makkelijker in onderhoud.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

Afgeleide Varianten

Onderstaande leivormen zijn afgeleid van de basisvorm.

Golvend Verticaal Palmet

Gesteltakken zijn golf-vormig omhoog geleid.

error: Content is protected !!