Verrier Palmet

Basisvormen

1. Verrier Palmet met harttak

Verrier Palmet met oneven aantal gesteltakken

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

2. Verrier Palmet zonder harttak

Verrier Palmet met even aantal gesteltakken

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Naamgeving

Volledige naam: Verrier palmet (met … gesteltakken)

Populaire naam:

Verrier palmet (met … etages)

Synoniem:

Bijnaam:

Historische naam:  

Verrier palmet

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Beschrijving

Het Verrier Palmet is een variant op het Schuin Palmet waarbij gesteltakken haaks op de stam staan.

Kenmerken:

 • tweedimensionale leivorm met evenwijdige gesteltakken die in één plat vlak liggen
 • gesteltakken lopen eerst horizontaal, daarna verticaal
 • minimaal 2 etages
 • oneven aantal gesteltakken of even aantal gesteltakken
  • Het Verrier Palmet met harttak (‘met stamverlenging’) heeft een oneven aantal gesteltakken.
  • Het Verrier Palmet zonder harttak (‘zonder stamverlenging’) heeft een even aantal gesteltakken.
 • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

Naamgeving

Volledige naam:

Populaire naam:

Synoniem:

Historische naam:  

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Advies

Lastig in opkweek; redelijk eenvoudig in onderhoud.

Aanbevolen leivorm. Betere leivorm dan het Verrier Palmet, maar een Gaucher Palmet is een (nog) beter alternatief.

Nadeel van het Verrier Palmet is dat de middelste gesteltak het kortste is, terwijl die van nature juist de grootste groeikracht bezit. Gevolg hiervan is een sterke vegetatieve groeikracht ‘in de kop van de boom’. Dit werkt een onevenwichtige groei in de hand, met overmatige scheutgroei (en karige vruchtzetting) rond de harttak.

Bovengenoemd euvel is op te heffen door in opkweekfase trapsgewijs voor elke volgende etage een zwakker groeiend ras te enten.

Het Verrier Palmet is een complexe leivorm die een jarenlange planning van de kweker vereist. Vóórdat de opkweek begint moet de kweker een ontwerptekening  maken. Dit ontwerp moet de kweker vervolgens jarenlang, doelgericht en consequent uitvoeren. Ontwerpfouten bij complexe palmetvormen zijn naderhand vrijwel niet te herstellen.

Enkele adviezen voor wie zelf een Verrier Palmet wil kweken:

 • kies een variant zonder harttak
 • kies voor een leivorm met meerdere rassen
  Ent voor elke volgende etage een ander ras, waarbij de groeikracht naar boven toe trapsgewijs afneemt. De boom groeit dan van nature evenwichtiger en vergt minder onderhoud (snoei).
  Dergelijke bomen zijn niet kant-en-klaar te koop. In de praktijk zal dit betekenen dat u zelf per etage het volgende ras moet enten. Gebruik voor elke volgende etage een cultivar met lagere groeikracht.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

Afgeleide Varianten

Varianten afgeleid van Basisvorm

1-zijdig Verrier Palmet

Dubbelzijdige Verrier Palmet met 5 gesteltakken
(inclusief harttak)

Verrier Palmet zonder harttak

Een Verrier Palmet met 4 gesteltakken

Verrier Palmet zonder harttak

Een Verrier Palmet met 6 gesteltakken

Dakvormige Verrier Palmet

Schuin aflopend Verrier Palmet

Verrier Palmet met omtrekkende gesteltakken

Gesteltakken zijn paarsgewijs met elkaar verbonden

Varianten met Gesteltakken in Veelvoud

Dubbele Verrier Palmet zij-aan-zij​

Eén boom met twee Verrier vormen naast elkaar

Driedubbele Verrier Palmet zij-aan-zij

Eén boom met drie Verrier vormen naast elkaar

error: Content is protected !!