(Gewoon) Schuin Palmet

Afbeeldingen

Naamgeving

Volledige naam: tweezijdig schuin palmet (met vier etages)

Populaire naam:

(gewoon) schuin palmet (4 etages)

Synoniem:

Bijnaam:

Historische naam:  

dubbel schuin palmet

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten: Synoniem: 2-zijdig Schuin Palmet, tweezijdige schuine palmet, gewoon schuin palmet, gewone schuine palmet. Tag: basisvorm.

Beschrijving

Leivorm met één harttak, met aan weerszijden van de harttak schuine, evenwijdig lopende gesteltakken.

De palmet met schuine takken is de populairste palmetvorm.

Door de schuine stand van de takken ontstaat een gunstige balans tussen groei en vruchtdracht.

Het schuin palmet is een belangrijke basisvorm. Deze leivorm kun je omvormen tot diverse andere palmetten, zoals de palmet met horizontale takken of Verrier palmet.

Ook vroeger werd deze leivorm veel toegepast.

Advies

De schuine palmet is de eenvoudigste palmetvorm. Gemakkelijk in opkweek en onderhoud. Geschikt voor veel fruitsoorten.

De aanbevolen afstand tussen gesteltakken bedraagt voor pitvruchten 25-30 cm, voor perzik (50-)60 cm, voor kruisbes en aalbes 20 cm.

In specifieke situaties helpt een eenzijdig palmet om het oppervlak van een leiconstructie optimaal te benutten.

Deze leivorm wordt ook gebruikt voor de Cossonet methode.

error: Content is protected !!