Schuin Palmet

Basisvorm

(Gewoon) Schuin Palmet

Harttak met schuine gesteltakken

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Beschrijving

Het Schuin Palmet is een leivorm met schuine, evenwijdige gesteltakken die in één plat vlak liggen. 

Kenmerken:

  • tweedimensionale leivorm met evenwijdige gesteltakken
  • harttak met gesteltakken in schuine stand geleid
  • minimaal 2 etages gesteltakken
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

Naamgeving

Volledige naam: schuin palmet (met … gesteltakken)

Populaire naam:

schuin palmet (met … etages)

Synoniem:

Historische naam:  

schuin palmet

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Advies

Het Schuin Palmet is een belangrijke basisvorm.  Tijdens de opkweekfase van ervan kun je nog overstappen op een andere leivorm. Je kunt de jonge gesteltakken ombuigen tot bij voorbeeld een Horizontaal Palmet of Kandelaber Palmet. Deze leivormen worden aanvankelijk opgekweekt als Schuin Palmet; in latere fase  worden de gesteltakken in een andere, definitieve vorm gezet.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

Afgeleide Varianten

Onderstaande leivormen zijn afgeleid van de basisvorm.

1-zijdig Schuin Palmet

Harttak met schuine gesteltakken aan één zijde.

Laag Schuin Palmet

Harttak met maar 2(-3) etages

Convergerend Schuin Palmet

Schuine gesteltakken groeien naar elkaar toe

'Wapperende Vlag'

Vorm gelijkend op vlag aan een vlaggenstok

error: Content is protected !!