Kandelaber Palmet

Basisvormen

1. Kandelaber met harttak

Oneven aantal gesteltakken

2. Kandelaber zonder harttak

Even aantal gesteltakken

Naamgeving

Volledige naam: kandelaber palmet (met … gesteltakken)

Populaire naam:

kandelaber (met … etages)

Bijnaam:

‘Kaarsenboom’

Synoniem:

Historische naam:  

kandelaber palmet

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Beschrijving

Deze leivorm lijkt op (en is vernoemd naar) de vorm van een Joodse kandelaber:
een kaarsenhouder met 7 armen, ook wel menora genoemd.
Alle gesteltakken liggen in één plat vlak.

Kenmerken:

  • tweedimensionale leivorm met evenwijdige gesteltakken
  • gesteltakken geleid in de vorm van een “Joodse kandelaber” [^1]
  • minimaal 4 gesteltakken in 2+ etages [^2]
    • Kandelaber met harttak bezit een oneven aantal gesteltakken (5, 7, …).
    • Kandelaber zonder harttak bezit een even aantal gesteltakken (4, 6, …).
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Het Kandelaber Palmet is afgeleid van het Schuin Palmet.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

[^1]: Deze website rekent het Verticaal Palmet tot een aparte categorie van dezelfde rangorde; Beccaletto (2001) deelt ook deze leivorm in bij het Kandelaber Palmet.
[^2]: Voor leivorm met 3 gesteltakken zie hoofdcategorie: Drietand.

Advies

De opkweekfase van een Kandelaber is aanvankelijk hetzelfde als die van het Schuin Palmet; in latere fase worden de gesteltakken in de vorm van een Kandelaber gezet.

Het ontbreken van een harttak is gunstig, omdat de leivorm dan makkelijker in balans blijft. Een harttak neigt namelijk sneller te groeien, ten koste van gesteltakken die meer aan buitenzijde liggen.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

Afgeleide Varianten

Onderstaande leivormen zijn afgeleid van de basisvorm.

Dakvormige Kandelaber Palmet

Met schuin aflopende top

'Duitse Hooivork'

Variant met verlengde stam en schuine takaanzet

XY Kandelaber

Met X en Y vorm aan de basis

Verwante Typen

Onderstaande varianten behoren tot een andere hoofdcategorie.

Tweeling Kandelaber

Categorie: In Combinatie > Tweeling

Verticaal Palmet

Categorie: Palmet > Verticaal Palmet

Kandelaber Vleugelpiramide

Categorie: 3D vorm > Piramide

error: Content is protected !!