(Gewoon) Horizontaal Palmet

Afbeeldingen

Naamgeving

(Dubbele) palmet met horizontale takken, dubbelzijdig palmet met horizontale takken

Volledige naam: tweezijdig horizontaal palmet (met 10 gesteltakken)

Populaire naam:

(2-zijdig) horizontaal palmet (5 etages)

Synoniem:

gewoon horizontaal palmet

Bijnaam:

Historische naam:  

horizontaal palmet

Alternatieve naam: 

Synoniem: 2-zijdig horizontaal palmet, horizontale palmet, gewone horizontale palmet.
Tag: basisvorm.

Beschrijving

Palmet met horizontale, parallel lopende gesteltakken. Meestal 5 of meer etages.

De horizontale palmet is een variant op de schuine palmet. Een palmet met horizontale etages wordt in het begin opgekweekt als palmet met schuine takken; naderhand legt men de takken horizontaal neer en bindt ze opnieuw aan.
Noot: De 5e en volgende etage(s) worden wel direct horizontaal geleid.

De palmet met horizontale takken is lastiger in onderhoud dan een palmet met schuine takken, want bij deze leivorm heeft een neiging tot onregelmatige verdeelde groei:

  • De boom is gevoelig voor sterke groei in de kop.
  • De boom is gevoelig voor takverkaling aan de onderste gesteltakken.

Gedegen kennis en ervaring tijdens de opkweek van de boom kan problemen in volwassen boomstadium goeddeels voorkomen.

Deze leivorm werd vroeger veel toegepast.

Het Cossonnet Schema is een teeltsysteem met afwisselend een palmet-met-schuine-takken en een palmet-met-horizontale-takken.

Advies

Het Horizontaal Palmet is lastiger dan de Schuin Palmet, zowel in opkweekfase als in volwassen fase. Deze leivorm vergt gedegen vakkennis.

Een gedegen opkweekfase is vereist om te voorkomen dat op latere leeftijd de groei geleidelijk naar de bovenste gesteltakken trekt, en de onderste gesteltakken navenant wegkwijnen.

Een leifruitkweker die minder ervaring heeft kan de gesteltakken beter in licht hellende stand aanbinden i.p.v. geheel horizontaal.

error: Content is protected !!