Gaucher Palmet

Basisvorm

Dubbele U

Gaucher Palmet met 2 U vormen.

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Beschrijving

De Gaucher palmet is een verbeterde Verrier Palmet.

Kenmerken:

 • tweedimensionale leivorm met evenwijdige gesteltakken die in één plat vlak liggen
 • elke gesteltak eindigt in een U vorm (minimaal 2 U vormen)
  • Bij een even aantal U vormen (2, 4, 6, …) staan U vormen op gelijke hoogte. [^1]
  • Bij een oneven aantal U vormen (3, 5, …) staan U vormen op gelijke hoogte óf trapsgewijs boven elkaar. [^2]
  • even aantal gesteltakken (dat is inherent aan U vormen!)
 • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Deze leifruit vorm is vernoemd naar de bedenker ervan: Nicholas Gaucher (18646-1911), een Duitse boomkweker.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

[^1]: Het Gaucher Palmet met even aantal U vormen is afgeleid van het Verrier Palmet zonder harttak.
[^2]: Het Gaucher Palmet met oneven aantal U vormen is afgeleid van het Verrier Palmet met harttak.

Naamgeving

Volledige naam: Gaucher palmet (met … gesteltakken)

Populaire naam:

Gaucher palmet (met … U vormen)

Synoniem:

Historische naam:  

Gaucher palmet

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Advies

Lastig in opkweek. Het Gaucher Palmet is een complexe leivorm die een jarenlange planning van de kweker vereist. Vóórdat de opkweek begint moet de kweker een ontwerptekening maken. Dit ontwerp moet de kweker vervolgens jarenlang, doelgericht en consequent uitvoeren. Ontwerpfouten bij complexe palmetvormen zijn naderhand vrijwel niet te herstellen.

Het Gaucher Palmet is lastig om te kweken en kent een lange opkweekfase. Toch werd hij vroeger veel toegepast. In het verleden werden Gaucher Palmetten gekweekt met soms wel 9 U vormen (18 gesteltakken)!

Het Gaucher Palmet heeft enkele belangrijke voordelen t.o.v. het Verrier Palmet:

 • in opkweekfase
  • kortere opkweekduur
   Immers: het aantal etages is half zo groot.
 • in productiefase
  • minder horizontale delen [^2]
   Dit is van belang omdat horizontale takken van nature minder productief zijn en bovendien meer snoeiarbeid vergen dan verticale takken. Sommige kwekers kiezen er daarom voor om de horizontale delen van gesteltakken geheel kaal te houden (door snoei met vlaksnede).
  • groeikracht iets beter verdeeld over de boom
   Door de de U vormige gesteltakken wordt de sapstroom beter verdeeld. De U vormen zijn wat makkelijker in evenwicht te houden (vergen minder onderhoudssnoei) dan de gesteltakken van een Verrier Palmet.
  • iets hogere productie
   Bij de Gaucher Palmet ontbreekt de ‘enkele’ harttak. De U vormige gesteltakken produceren iets meer bloemen (en vruchten).

Het onderhoud is redelijk lastig, maar makkelijker dan bij andere complexe leifruit vormen.

Aanbevolen voor wie een complexe leivorm wenst. Vanwege de U vormen voldoet deze leivorm vaak beter dan het Kandelaber Palmet.

Tip: Het is raadzaam om naar het midden van de boom trapsgewijs een ras te enten met iets lagere groeikracht.

Geschikt voor pitvruchten (peer, appel) en steenvruchten (perzik, abrikoos).

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Palmet.

[^2] Noot : Het voordeel van het Gaucher Palmet t.o.v. het Verrier Palmet neemt toe met het aantal gesteltakken.

Afgeleide Varianten

Onderstaande leivormen zijn afgeleid van de basisvorm.

Driedubbele Gaucher Palmet (A)

Gaucher Palmet met 3 U vormen.

Driedubbele Gaucher Palmet (B)

Gaucher Palmet met 3 U vormen.

Vierdubbele Gaucher palmet

Gaucher Palmet met 4 U vormen.

Gaucher Palmet met 5 U vormen

Gaucher Palmetten met 5 U vormen.

error: Content is protected !!