Verticaal Enkel Snoer

Basisvorm

Gewoon Verticaal Snoer

Leivorm met een enkele, verticale gesteltak.

Voorbeeld

Meer info over deze locatie

Naamgeving

Volledige naam: verticaal enkel snoer

Populaire naam:

verticaal enkel snoer
enkel verticaal snoer

Synoniem:

verticaal enkel cordon

Bijnaam:

Historische naam:  

verticaal enkel snoer
enkel verticaal snoer

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Beschrijving

Een Verticaal Enkel Snoer bestaat uit één gesteltak die (min of meer) recht omhoog groeit.

Kenmerken:

 • 1 gesteltak
 • groeirichting omhoog
 • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Het vruchthout (zijhout) groeit in de rijrichting en wordt d.m.v. snoei dicht op de harttak gekweekt.
Vruchthout dat haaks op de rijrichting staat wordt met voorrang weggesnoeid.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Enkel Snoer.

Advies

Leivormen uit deze categorie zijn geschikt voor beginnend leifruit kwekers.
Je bouwt dan ervaring mee op met:

 • het leiden van leifruitbomen
 • de respons van een fruitboom

Om een net en harmonisch aanzicht te creëren is het essentieel dat onderlinge afstanden precies hetzelfde zijn.
In dit verband is van belang:

 • aanplant van plantgoed
  Zorg ervoor dat gesteltakken op dezelfde afstand van elkaar zullen komen.
  Houdt bij de plantafstand rekening met de uiteindelijke leivorm van de boom.
 • opkweekfase
  Zorg ervoor dat de afstanden van bocht-tot-bocht identiek zijn.

Om een gesteltak met bochten een vloeiende lijn te geven, is regelmatig aanbinden nodig.

Leivormen met haakse bochten hebben een groot risico op overmatige scheutvorming op de ‘ellebogen’.
Scheuten op de ‘elleboog’ moet je daarom in vroeg stadium wegsnoeien, met vlaksnede.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Enkel Snoer.

Afgeleide Varianten

Ondertaande leivormen zijn afgeleid van de basisvorm.

Gebogen Snoer

Leivorm van een Enkel Snoer met maximaal één S-curve.

Golvend Snoer

Leivorm van een Enkel Snoer dat golvend geleid is.

Kronkelend Snoer

Leivorm van een Enkel Snoer dat kronkelend geleid is.

Verwante Varianten

Ondertaande leivormen zijn overgenomen uit categorie Schuin Enkel Snoer.

Zigzag Snoer

Gesteltak is met meerdere zigzag schuin omhoog geleid

Gebroken Schuin Snoer

Gesteltak is met één zigzag schuin omhoog geleid

error: Content is protected !!