Schuin Snoer met tweede etage

Afbeeldingen

Naamgeving

Volledige naam: schuin snoer met tweede etage

Populaire naam:

schuin snoer met twee etages

Synoniem:

Bijnaam:

Historische naam:  

dubbel schuin snoer, tweevoudig schuin snoer, schuin snoer in tweevoud

Alternatieve naam: 

1-zijdig laag schuin palmet

Spellingsvarianten: Synoniem: laag eenzijdig schuin palmet, laag enkelzijdig schuin palmet, lage eenzijdige palmet met schuine takken, lage schuine 1-zijdige palmet. Tag: schuin snoer

Beschrijving

Variant afgeleid van het Schuin Snoer.

De schuine leivorm maakt het mogelijk om bij een lagere fruitmuur toch langere gesteltakken aan te houden. Dat is van belang als de groeikracht van de boom te groot is om er kleine boompjes van te kweken.

 

Specifieke toepassingen

Als in een rij Schuine Enkele Snoeren een plant wegvalt, dan ontstaat een lege plek. Vroeger werd dan het Schuin Snoer ernaast omgevormd tot Schuin snoer met tweede etage, om de loze ruimte op te vullen. Dat werkte makkelijker (en was goedkoper) dan een nieuwe boom aanplanten.

Noot: De voorkeursnaam “schuin snoer met twee etages” beschrijft het best binnen welke context deze leivorm gezien moet worden. Daarom is ervoor gekozen deze leivorm toch in te delen onder het kopje Enkel Schuin Snoer, ondanks dat de leivorm niet één maar twee gesteltakken telt.
De alternatieve naam “enkel schuin snoer met twee etages” zou in tegenspraak met zichzelf zijn, omdat een enkel snoer maar één gesteltak heeft.

Advies

Te gebruiken om in een rij Schuine Snoeren de loze ruimte van een weggevallen plant op te vullen. Het aanplanten van een nieuw boompje (‘inboeten’) is dan niet nodig.

error: Content is protected !!