Schuin Enkel Snoer

Basisvorm

(Gewoon) Schuin Snoer

Eén schuine gesteltak (al dan niet schuin uitgeplant)

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Beschrijving

Leivorm met één gesteltak die schuin omhoog geleid wordt.
Tussenvorm van Verticaal Enkel Snoer en Horizontaal Enkel Snoer.

Kenmerken:

 • 1 gesteltak
 • gesteltak wordt schuin omhoog geleid
 • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt
 • boom wordt verticaal óf schuin uitgeplant

Het vruchthout groeit vooral aan de bovenzijde van de gesteltak.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Enkel Snoer.

Specifieke Toepassingen

Het Schuin Snoer werd vroeger voor 2 doeleinden toegepast:

 • Lage muren
  Een schuin snoer werd gebruikt langs muren die te laag waren om een rechtstaand snoer te plaatsen. Een schuin snoer moet namelijk minimaal 300 cm lang kunnen groeien. In de praktijk was de hoogte van de muur bepalend onder welke de hoek het snoer geleid werd. Een hoek van ca. 45° is ideaal om groei en vruchtdracht gelijkmatig over de gesteltak te verdelen; deze hoek luistert niet zo nauw.
 • Druiventeelt
  Schuine snoeren met druiven konden in de winter gemakkelijk worden losgemaakt en neergelegd op de grond, om ze te beschermen tegen vorst.

Advies

Zowel het Schuin Enkel Snoer als het Schuin Dubbel Snoer zijn eenvoudig in opkweek en onderhoud. Geschikt voor lage muren (180-300 cm hoog) met leifruit. Een Schuin Snoer is verder vergelijkbaar met een verticaal snoer.

Een Schuin Snoer is vooral geschikt voor pitvruchten.

Voordelen van gesteltak met schuine stand:

 • balans tussen groei & ontwikkeling
  De schuine stand is gunstig voor de verhouding tussen vegetatieve groei (scheut- en bladvorming) en generatieve ontwikkeling (vorming van bloemen en vruchten).
 • lange gesteltak bij hoge fruitmuur
  De schuine stand maakt het mogelijk om bij lagere fruitmuren toch langere gesteltakken te kunnen aanhouden. Je hebt dan minder bomen nodig om de beschikbare ruimte op te vullen.

Als je een hele rij aanplant met één variant van het Schuin Snoer, ontstaat een intrigerend patroon.

Houdt er in opkweekfase rekening mee dat een schuin snoer op verschillende manieren te realiseren is:

 • Boom schuin uitplanten en in dezelfde lijn schuin door laten groeien.
 • Boom verticaal uitplanten, harttak op ca. 35 cm hoogte handmatig een ‘knik’ geven en in schuine stand door laten groeien.
 • Boom verticaal uitplanten, terugsnoeien tot op 35 cm hoogte, en vervolgens een knop aan de zijkant laten uitlopen en schuin aanbinden.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Enkel Snoer.

Afgeleide Varianten

Ondertaande leivormen zijn afgeleid van de basisvorm.

Gebroken Schuin Snoer

Gesteltak is met één zigzag schuin omhoog geleid

Zigzag Snoer

Gesteltak is met meerdere zigzag vormen schuin omhoog geleid

Afgeleide Varianten met Gesteltakken in Veelvoud

Voor varianten met 2 schuine gesteltakken zie hoofditem: Schuin Dubbel Snoer.

error: Content is protected !!