Horizontaal Enkel Snoer

Basisvorm

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Beschrijving

Leivorm met maar één horizontaal geleide gesteltak.

Kenmerken:

  • 1 gesteltak
  • gesteltak wordt horizontaal geleid
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Enkel Snoer.

Specifieke Toepassingen

Het Horizontaal Enkel Snoer heeft dezelfde toepassingen als het Horizontaal Dubbel Snoer:

  • Geschikt alternatief voor een laag buxushaagje.
  • Geschikt voor langs een gevel van een woning, onder een kozijn.
  • Leuk als rand voor paden en perkjes in een moestuin, siertuin of cottage tuin.
  • Ook veel toegepast als laagblijvend leifruit vóór een fruitmuur met hoog opgaande leibomen. Tussen beide leifruit rijen werden één tot enkele meters afstand aangehouden.

Afgeleide Varianten

Deze categorie kent maar één leivorm: de basisvorm.

Voor varianten met twee gesteltakken zie hoofditem: Horizontaal Dubbel  Snoer.

Advies

Deze leivorm is bij uitstek geschikt voor wie wil beginnen met leifruit kweken.

Iedereen met tuin kan er wel een plekje voor vinden:

  • langs een paadje in een moestuin
  • als afscheiding langs het troittoir
  • langs een gevel / onder een raamkozijn

Kweek het vruchthout aan de zijkanten van de gesteltak;
verticale scheuten aan bovenzijde van de gesteltak (‘rugscheuten’) wegsnoeien, met kroonsnede of vlaksnede.
Indien langs een fruitmuur (of schutting) geteeld, dan ook scheuten wegsnoeien die naar de muur toe groeien.

Zorg ervoor dat de scheut op het uiteinde (topscheut) te allen tijde iets schuin omhoog wijst.
Steek hiervoor een bamboestok schuin en in de grond, en bind de topscheut daaraan vast.
Een topscheut met schuine stand bevordert de sapstroom door de gesteltak.  Dat is vooral belangrijk bij een horizontale gesteltak. De combinatie horizontale gesteltak + horizontale topscheut resulteert in een zwakke sapstroom, waardoor het uiteinde van de gesteltak mettertijd kan wegkwijen.
In opkweekfase de bamboestok tijdens het groeiseizoen periodiek iets opschuiven, en het uiteinde van de topscheut opnieuw aanbinden.

Het 1-zijdig Horizontaal Snoer telt 1 gesteltak.
Alternatieve varianten met meer gesteltakken zijn:

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Enkel Snoer.

error: Content is protected !!