(Gewone) Drietand

Afbeeldingen

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Naamgeving

Volledige naam: gewone drietand

Populaire naam:

(gewone) drietand

Synoniem:

Bijnaam:

Historische naam:  

drietand

Alternatieve naam: 

U vorm mét harttak

Spellingsvarianten:
Tag: basisvorm

Beschrijving

Leivorm met drie verticale gesteltakken op een korte horizontale arm.

Kenmerken leiboom:

  • tweedimensionale leivorm met evenwijdige gesteltakken
  • 3 rechte, verticale gesteltakken
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

De Drietand is te beschouwen als een primitief Verrier Palmet.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Drietand.

Advies

Deze leivorm heeft als nadeel dat de harttak geneigd is om sneller te groeien, ten koste van de twee buitenste gesteltakken.
De U vorm heeft dit nadeel niet.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Drietand.

error: Content is protected !!