type: Drietand

Basisvorm

Voorbeeld

Meer info over deze leifruit locatie

Beschrijving

Leivorm met drie gesteltakken in één plat vlak.

Kenmerken leiboom:

 • tweedimensionale leivorm met evenwijdige gesteltakken
 • 3 verticale gesteltakken
 • vruchthout wordt vrij dichtbij op de gesteltak gekweekt

Naamgeving

Volledige naam: drietand

Populaire naam:

drietand

Synoniem:

Historische naam:  

drietand

Alternatieve naam: 

U vorm met harttak

Spellingsvarianten:

Advies

In tegenstelling tot de U vorm bezit een Gewone Drietand een harttak.
Nadeel hiervan is dat een harttak van nature  een grotere sapstroom heeft en geneigd is om sneller te groeien dan de andere gesteltakken. 
Dit betekent dat beide gesteltakken aan buitenzijde makkelijk een groeiachterstand oplopen.

Door het creëren van bochten kun je de groei en ontwikkeling van de boom sturen.

Je kunt de groeikracht van de harttak beteugelen door het aanbrengen van bochten (geometrische vormen) in de harttak.
Dit heeft de volgende effecten / voordelen:

 • remming van vegetatieve groei
  De harttak zal relatief minder energie steken in de blad- en scheutvorming.
  Dit is gunstig, want de harttak is van nature juist geneigd om sterker te groeien en
  (te) dominant te worden ten opzichte van de twee buitenste gesteltakken.
 • stimulering van generatieve ontwikkeling
  De harttak zal relatief meer energie steken in de bloem- en vruchtvorming.
  Dit is gewoonlijk gunstig, want het vermindert de snoeiarbeid (en kan de oogst vergroten).

Bij varianten met geometrische vormen in de gesteltak(ken) is het in opkweekfase belangrijk dat:
a) elke vorm opgebouwd wordt uit twee gelijkwaardige scheuten
b) vormen op regelmatige afstand van elkaar staan
c) elke vorm nauwgezet in een vloeiende vorm geleid wordt

Het is belangrijk om vloeiende bochten te creëren, teneinde de groeikracht gelijkmatig over de harttak te verdelen.
Vooral bij figuren met haakse bochten (vierkant en ruit) luistert dat nogal nauw.
Een (te) harde ‘knik’ in een gesteltak kan namelijk averechts werken:
het kan de sapstroom blokkeren, met  plaatselijk overmatige scheutgroei tot gevolg.

De U vormen zijn te beschouwen als een Drietand zonder harttak.
Deze leivormen hebben het probleem van een harttak niet!

Afgeleide Varianten

Onderstaande typen zijn afgeleid van de basisvorm.

Noot:

Drietand met Golvende Harttak

Harttak van drietand is golfvormig geleid

Drietand met Cirkels in Harttak

Harttak van drietand is in cirkels geleid

Drietand met Ruitpatroon

Gesteltakken van drietand zijn ruitvormig geleid

Afgeleide Varianten met Gesteltakken in Veelvoud

Dubbele Drietand zij-aan-zij

Twee drietanden naast elkaar op één boom

Driedubbele Drietand zij-aan-zij

Drie drietanden naast elkaar op één boom

error: Content is protected !!