2-zijdig Horizontaal Prisma

Afbeeldingen

2-zijdig Horizontaal Prisma

Zes horizontale gesteltakken met driehoekig grondvlak

Naamgeving

Volledige naam: tweezijdig horizontaal prisma

Populaire naam:

2-zijdig horizontaal prisma

Synoniem:

dubbel horizontaal prisma

Bijnaam:

Historische naam:  

2-zijdig driedubbel cordon
dubbelzijdig
driedubbel cordon

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:
Synoniem: dubbelzijdig horizontaal prisma

Beschrijving

Een 3D leivorm met driehoekig ‘grondvlak’, waarbij de zes gesteltakken horizontaal lopen.

Kenmerken leivorm:

  • tweezijdige leivorm met 3 horizontale, evenwijdig lopende gesteltakken per zijde
  • gesteltakken van beide zijden bezitten een gezamenlijk driehoekig ‘grondvlak’
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Deze leivorm is te beschouwen als:

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Prisma vorm.

Advies

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Prisma vorm.

error: Content is protected !!