Prisma vormen

Basisvorm

1-zijdig Horizontaal Prisma

Leivorm met de contouren van een prisma.

Beschrijving

Een leivorm met de contouren van een driedimensionaal prisma (wiskundige vorm).

Kenmerken leivorm:

  • leivorm met één of meer sets van 3 evenwijdig lopende gesteltakken
  • gesteltakken bezitten een driehoekig ‘grondvlak’
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: 3D Leivorm.

Naamgeving

Volledige naam: prisma

Populaire naam:

prisma

Synoniem:

Bijnaam:

Historische naam:  

prisma

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Advies

Onderstaande leivormen zijn afgeleid van de tweedimensionale (Gewone) Drietand.
De opkweek ervan is vergelijkbaar.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: 3D Leivorm.

Afgeleide Varianten

Onderstaande leivormen zijn afgeleid van de basisvorm.

2-zijdig Horizontaal Prisma

Leivorm met de contouren van een prisma.

error: Content is protected !!