Piramide vormen

Basisvorm

Gewone Piramide

Lijkt sterk op een gewone boom; gesteltakken zijn onvertakt.

Beschrijving

Categorie leivormen waarbij gesteltakken een denkbeeldige piramide (of kegel) vormen.

Kenmerken leivorm:

  • verticale leivorm met de contouren van een piramide / kegel
  • aantal en vorm van gesteltakken is variabel
  • meestal met doorgaande harttak
  • vruchthout wordt kort op de gesteltakken gekweekt

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: 3D vormen.

Naamgeving

Volledige naam: piramide

Populaire naam:

piramide

Synoniem:

Bijnaam:

Historische naam:  

piramide

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Advies

De meeste vruchtbomen zijn geschikt om als piramidevorm (of daarvan afgeleide variant) te kweken.
Met name peren kunnen als piramide veel vruchten geven.

Zorg dat alle delen van de boom voldoende belicht worden:

  • zorg voor een open, lichtrijke standplaats (gedurende de hele dag)
  • vermijd te veel onderlinge beschaduwing (door een ontwerp met te veel gesteltakken en/of te weinig afstand tussen gesteltakken)

Bij aanplant een hoge steunpaal langs de boom plaatsen.
De paal moet bovengronds even lang zijn als de uiteindelijke hoogte van de boom.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: 3D vormen.

Afgeleide Varianten

Onderstaande leivormen voldoen sterker aan de term “leivorm”.
De complexiteit neemt in onderstaande volgorde toe.

Kunstmatige Piramide

Rechte gesteltakken in etages langs de stam.

Vleugelpiramide

Elke gesteltak vormt een vleugel.

Vleugelpiramide met Etages

Idem, met meerdere verdiepingen.

Kandelaber Vleugelpiramide

Hybride vorm van Kandelaber en Vleugelpiramide

error: Content is protected !!