Huis & Interieur

Beschrijving

Categorie leivormen die doet denken aan een huis of meubelstuk.

Kenmerken leivorm:

  • leivorm bestaat dikwijls uit meerdere bomen
  • gesteltakken geleid in de vorm van een huis of meubelstuk
  • leiconstructie meestal (semi-)permanent van aard
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Sommige vormen zijn historische leivormen en kwamen eeuwen geleden al voor.
Voorbeeld: ‘vorm Tafel‘.
Andere behoren tot de moderne leivormen en zijn van recenter datum.
Voorbeelden: vorm ‘Huis‘, vorm ‘Stoel‘.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: 3D Leivorm.

Naamgeving

Volledige naam:

Populaire naam:

categorie Huis & Interieur

Synoniem:

Bijnaam:

Historische naam:  

n.v.t.

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Advies

Deze leivormen zijn vooral een uiting van creativiteit;
de fruitproductie is minder belangrijk.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: 3D Leivorm.

Typen Leivormen

vorm 'Huis'

Minimaal 4 fruitbomen, geleid tot een huis met dak

vorm 'Tafel'

Fruitbomen geleid tot een tafel

vorm 'Stoel'

Elke stoelpoot is één fruitboom

error: Content is protected !!