Schuine U met 2 Etages

Afbeeldingen

Schuine U met 2 Etages

Gesteltakken in vorm van schuine balk

Beschrijving

De Schuine U met Twee Etages bestaat uit één leiboom met twee schuine U vormen, recht boven elkaar.

Kenmerken leiboom:

  • gesteltakken vormen een denkbeeldige schuine balk:
    • harttak ontbreekt
    • onderaan de stam ontstaan 2 U vormen boven elkaar (= 4 gesteltakken)
    • beide U vormen lopen schuin en evenwijdig
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Noot: Vanuit wiskundig oogpunt is de Schuine U met 2 Etages ook te creëren door beide U vormen een kwartslag te draaien, dus met U vormen niet boven maar naast elkaar. Echter, planttechnisch bezien is de opkweek (sapstroom) bij die leivorm ongunstiger.

Deze leivorm is afgeleid van de Horizontale U met 2 Etages.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Balk vormen.

Naamgeving

Volledige naam: eenzijdige schuine U met twee etages

Populaire naam:

schuine U met 2 etages

Synoniem:

Bijnaam:

vorm ‘Schuine Balk’

Historische naam:  

Griffon snoer

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:
Synoniemen:
1-zijdige schuine U vorm in tweevoud,
enkelzijdige schuine U met 2 etages,
Tag: dubbele U vorm

Advies

De schuine stand zorgt van nature voor een gunstige balans tussen enerzijds vegetatieve groei (scheutvorming) en anderzijds generatieve groei (vorming van bloemen en vruchten).

Voor aanvullende info zie respectievelijk hoofdartikelen:

error: Content is protected !!