Horizontale U met 2 Etages

Afbeeldingen

Horizontale U met 2 Etages

Twee horizontale U vormen boven elkaar

Beschrijving

De Horizontale U met Twee Etages bestaat uit één leiboom met twee horizontale U vormen, recht boven elkaar.

Kenmerken leiboom:

  • gesteltakken vormen een denkbeeldige horizontale balk:
    • harttak ontbreekt
    • onderaan de stam ontstaat een set van 2 U vormen boven elkaar (= 4 gesteltakken)
    • beide U vormen lopen horizontaal en evenwijdig
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Noot: Vanuit wiskundig oogpunt is de Horizontale U met 2 Etages ook te creëren door beide U vormen een kwartslag te draaien, dus met U vormen niet boven maar naast elkaar. Echter, planttechnisch bezien is de opkweek (sapstroom) bij die leivorm ongunstiger.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: Balk vormen.

Naamgeving

Volledige naam: eenzijdige horizontale U met twee etages

Populaire naam:

1-zijdige horizontale U met 2 etages

Synoniem:

dubbele 1-zijdige horizontale U

Bijnaam:

vorm ‘Horizontale Balk’

Historische naam:  

Alternatieve naam: 

viervoudig horizontaal snoer,
viervoudig horizontaal cordon

Spellingsvarianten:
Tag: dubbele U Vorm

Advies

De Horizontale U met Twee Etages is bruikbaar als lage afscheiding, bijvoorbeeld in een moestuin.

Gebruik spandraden voor het leiden van de gesteltakken.

Deze leivorm (4 gesteltakken) is een complexer alternatief voor:

Voor aanvullende info zie respectievelijk hoofdartikelen:

error: Content is protected !!