Balk vormen

Basisvorm

Haakse Dubbele U

Twee U vormen loodrecht op elkaar

Beschrijving

Een Balk vorm is een 3D leiboom waarbij de gesteltakken de randen volgen van een denkbeeldige “balk” (wiskundige vorm).

Kenmerken leiboom:

  • gesteltakken vormen een denkbeeldige verticale balk:
    • leivorm bestaat uit set van 2 U vormen (= 4 gesteltakken), of een veelvoud hiervan
    • gesteltakken ontspringen onderaan de stam en/of uit de harttak
    • gesteltakken lopen evenwijdig
  • harttak ontbreekt meestal
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Van de Verticale Balk bestaan meerdere varianten.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: 3D vormen.

Naamgeving

Volledige naam: haakse dubbele U vorm

Populaire naam:

haakse dubbele U

Synoniem:

Bijnaam:

vorm ‘Verticale Balk’

Historische naam:  

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Advies

Doe eerst ervaring op met het kweken van de Enkele U vorm.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: 3D vormen.

Afgeleide Varianten

Onderstaande varianten zijn afgeleid van de basisvorm.

Haakse Dubbele U met 2 Etages

Als basisvorm, met verdiepingen.

Opponente Dubbele U

Alternatief, met contouren van verticale balk

Schuine U met 2 Etages

Gesteltakken volgen de hoeken van een schuine balk.

Horizontale U met 2 Etages

Gesteltakken volgen de hoeken van een horizontale balk

error: Content is protected !!