3D Kunstvormen

Beschrijving

Driedimensionale kunstvormen zijn volgens dezelfde principes te creëren als de tweedimensionale leivormen.

Kenmerken leivorm:

  • leivorm is afgeleid van een driedimensionale geometrische vorm
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

3D kunstvormen zijn dikwijls een pronkstuk in je tuin.

Advies

3D leivormen zijn bij uitstek geschikt als solitaire boom, als focuspunt in de tuin.

Belichting

Zorg ervoor dat alle gesteltakken goed belicht worden door de zon:

  • Deze leivormen toepassen als solitair of als vollewindsleiding, maar niet langs een fruitmuur.
  • Als je van deze leivormen een rij aanplant, hanteer dan een plantrichting in noord-zuid richting.

Leiconstructie

In het algemeen geldt:

  • Gebruik voor een solitaire boom een zelfdragende, metalen constructie,
    die stevig in de grond verankerd is.
  • Gebruik voor een rij bomen van een constructie met spandraden.

De leiconstructie is soms tijdelijk, soms (semi-)permanent van aard.

Hoofdtypen

De leivormen zijn ingedeeld naar hun wiskundige basisvorm.

Balk vormen

Leivormen met de contouren van een balk.

Piramide vormen

Leivormen met de contouren van een piramide.

Cylinder vormen

Leivormen met de contouren van een buis.

Bol vormen

Leivormen met de contouren van een bol.

Boog vormen

Leivormen met de contouren van een tunnel.

error: Content is protected !!