Tweeling Kandelaber

Afbeeldingen

Naamgeving

Volledige naam: tweeling kandelaber palmet (met acht gesteltakken)

Populaire naam:

tweeling kandelaber palmet (8 gesteltakken)

Synoniem:

Bijnaam:

Historische naam:  

tweeling kandelaber palmet

Alternatieve naam: 

Spellingsvarianten:

Beschrijving

Een tweeling leivorm, van twee ‘halve’ Kandelaber Palmetten, die in spiegelbeeld naast elkaar staan. Samen creëren ze een tweeluik dat oogt als één 2-zijdig Kandelaber Palmet.

Op deze leivorm zijn diverse varianten denkbaar, bijvoorbeeld met gesteltakken die naar buiten toe steeds iets korter worden (‘dakvormig’), elkaar overkruisende gesteltakken, of zonder harttakken.

De Tweeling Palmet is een kunstzinnige duoboom.

Advies

Lastig in opkweek. Het onderhoud van een volwassen boom is lastig en in belangrijke mate afhankelijk van de (gedegen) opkweek.

De leivorm oogt eenvoudig, maar is een lastige palmetvorm. De tweelingpalmet vergt een gedegen opkweek om de vorm duurzaam in stand te kunnen houden. De binnenste gesteltakken (harttakken) hebben namelijk sterk de neiging om te groeien, terwijl de buitenste gesteltakken door de kromming juist geremd worden in de groei. Dit maakt het dubbel zo lastig om groei en vruchtdracht gelijkmatig en duurzaam over de leivorm te verdelen.

error: Content is protected !!