Belgisch Hek schema

Afbeeldingen

Naamgeving

Volledige naam: Belgisch Hek schema

Populaire naam:

‘Belgisch Hek’

Synoniem:

‘Belgisch Hekwerk’,
serie Y vormen, serie V vormen

Bijnaam:

Historische naam:  

Alternatieve naam: 

patroon van overlappende Y vormen,
patroon van overlappende V vormen

Spellingsvarianten: Tag: Y vorm,
Tag: design patroon

Beschrijving

Het Belgisch Hek bestaat uit een serie Y-snoeren waarbij de gesteltakken onder een hoek van 45 graden geleid worden. Dit zorgt voor een ruitvormig patroon / ‘diamantpatroon‘.

Dit is een esthetisch aantrekkelijke leivorm, die door iedereen zeer gewaardeerd wordt, vooral met een stenen fruitmuur als achtergrond. 

De overkruisingen hebben wel enkele nadelen:

  • schuurplekken
   Op een winderige standplaats kunnen schuurplekken ontstaan op plekken waar de takken elkaar kruisen.
  • lagere productie
   Bij een overkruising kan maar één van beide gesteltakken vruchthout dragen. Door het grote aantal overkruisingen is de Y-vorm dus minder productief.

Het Belgisch Hek werd vroeger veel gebruikt als windscherm (vollewindsleiding), op ongunstige plaatsen. De lagere productie was daarbij minder belangrijk.

Een ‘dubbelwandig’ Belgisch Hek is te creëren door de Y vormen te vervangen door U vormen: plant de bomen dan 90 graden gedraaid (dus met de T splitsing haaks op de rijrichting), leidt de achterste gesteltakken schuin naar linksboven en de voorste schuin naar rechtsboven. Deze dubbele variant is bruikbaar als vollewindsleiding (vrijstaand), bjivoorbeeld als zichtscherm of windscherm.

Advies

Redelijk eenvoudig in opkweek en onderhoud.

Om een strak resultaat te krijgen, is zorgvuldig uitlijnen van de boompjes bij uitplanten essentieel. Juist vanwege het zeer symmetrische patroon doet elke onregelmatigheid (in onderlinge plantafstand of hoogte waarop de Y splitsing begint) afbreuk aan het aanzicht.
Het is te adviseren om de Y vormen de eerste 1-2 jaar op een moederbed op te kweken, met meer boompjes dan uiteindelijk nodig is. Verwijder Y vormen die vorm-afwijkingen vertonen en plant alleen de beste exemplaten op de eindlocatie.

Minder productief vanwege de overkruisingen.

Deze leivorm vindt iedereen mooi!

Tip:

 • Om een mooi symmetrisch beeld te krijgen moet je de plantafstand secuur uitmeten en zorgen dat de Y-splitsing van alle bomen exact op dezelfde hoogte staat.
 • Je kunt schuurplekken voorkomen door de takken met elkaar te laten vergroeien (enten). Bijkomend voordeel hiervan is dat de groeikracht gelijkmatiger verdeeld wordt over de bomen.
error: Content is protected !!