Patroon

Beschrijving

Als je één of twee leivormen in serie herhaalt, dan ontstaat vanzelf een patroon.

Als je een serie leifruitbomen aanplant die alle dezelfde leivorm hebben, dan ontstaat vanzelf een patroon
Je kunt ook een patroon creëren door om en om 2 verschillende leivormen te planten.

Kenmerken:

  • rij van 4+ leifruitbomen
  • de fruitbomen hebben een identieke leivorm, óf
    alternerend twee leivormen
  • vruchthout wordt kort op de gesteltak gekweekt

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: In Combinatie.

Advies

Veel leivormen uit deze categorie kennen overkruisende gesteltakken en dat is in principe ongewenst.
Houd er rekening mee dat de ruimteverdeling (belichting) sub-optimaal is op plekken waar de gesteltakken elkaar kruisen.
Op die plekken is meer scheutdunning (of dunning van vruchtzetels) nodig,
opdat de resterende scheuten (en vruchten) voldoende zonlicht ontvangen.

Het is raadzaam het aantal cultivars en leivormen te beperken tot één.
Wanneer je toch twee (of meer) verschillende cultivars combineert, selecteer dan rassen met vergelijkbare groeiwijze en groeikracht.
Als de gebruikte cultivars sterk verschillen in groei, levert dat een minder fraai, onrustig beeld op.

Voor aanvullende info zie hoofdartikel: In Combinatie.

Typen

De meeste patronen hieronder zijn opgebouwd door één leivorm te herhalen (al dan niet met verschil in hoogte).
Het Cossonet schema is hierop een belangrijke uitzondering en is een herhaling van twee leivormen.

Onderstaande tekeningen geven een impressie van het winterbeeld, als het blad van de gesteltakken is. Tijdens het groeiseizoen, als de bomen bebladerd zijn, is de leivorm minder makkelijk te herkennen.

Patroon door Herhaling van één Leivorm

Thomery schema

Serie 2-zijdige Horizontale Snoeren boven elkaar

serie Gestapelde Snoeren

Serie 1-zijdige Horizontale Snoeren boven elkaar

Belgisch Hek schema

Serie Y vormen (met overlap)

Serie Schuine Palmetten
(met overlap)

Patroon door Herhaling van Twee Leivormen

Cossonet schema

Serie van Schuine Palmetten & Horizontale Palmetten

error: Content is protected !!