Teeltbegeleiding

Doel

Kennisniveau van de snoei van leifruit onder hoveniers / vrijwilligers verhogen.

Werkwijze

Bij Teeltbegeleiding bezoekt Espalier uw locatie op afgesproken momenten in het jaar, om aanwijzingen en feedback te geven tijdens de snoei.

Resultaat

Na afloop ontvangt u een kort rapport met aandachtspunten en aanbevelingen, om de verzorging van uw leifruit te verbeteren

Prijs

N.o.t.k.

Disclaimer

– Espalier is een non-profit kennisinstelling. Wij verzamelen en delen kennis over leifruit en beogen onafhankelijk advies te geven die de kwaliteit van de leifruit cultuur verhoogt. Reclamaties kunnen nimmer meer bedragen dan opdrachtgever betaald heeft voor een opdracht.

– Plantkundig advies wordt gegeven op basis van een gedegen plantkundige achtergrond, en meer dan 10 jaar ervaring met opkweek en onderhoud van (historisch) leifruit op verschillende leifruit locaties. Betrokkene heeft in verleden o.a. een leifruit cursus gevolgd bij Jan Freriks.

– Espalier kan géén bouwkundig oordeel geven over de toestand van een leifruit muur; dit vraagt om expertise van een gespecialiseerd en gecertificeerd renovatiebedrijf. Espalier kan wel aandachtspunten aanstippen, opdat u deze eventueel nader kunt laten onderzoeken door een specialist.

error: Content is protected !!