Quickscan Leifruitmuur

Doel

  • Beoordelen of een (oude) tuinmuur in het verleden (waarschijnlijk) benut werd voor leifruit teelt.
  • Beoordelen of een (recente) tuinmuur tegenwoordig geschikt is voor leifruit teelt.

Context

Een Quickscan Leifruitmuur is relevant als:

  • een tuinmuur nog geen leifruit heeft
  • onbekend is of de tuinmuur ooit benut werd voor leifruit

Werkwijze

Bij een Quickscan bezoekt Espalier uw locatie en loopt samen met perceeleigenaar langs de tuinmuur. De muur wordt visueel beoordeeld. Gezocht wordt naar bouwkundige kenmerken en sporen die aanwijzingen opleveren dat er vroeger leifruit geteeld werd.

Resultaat

Na afloop ontvangt u een kort verslag met bevindingen.

U kunt dit meenemen bij een plan voor restauratie van de muur, herinrichting van de tuin, masterplan voor de locatie als geheel etc.

Prijs

Vanaf €100.

  • Indien uw locatie over een historisch archief beschikt, is het aanbevolen dit vooraf zelf onder de loep te nemen. (Archiefonderzoek maakt géén onderdeel uit van een Quickscan.)
  • Een bouwkundig oordeel over de gesteldheid van een leifruit muur valt buiten het bestek van de Quickscan; dergelijk onderzoek vraagt om expertise van een gecertificeerd en gespecialiseerd renovatiebedrijf.

Disclaimer

– Espalier is een non-profit kennisinstelling. Wij verzamelen en delen kennis over leifruit en beogen onafhankelijk advies te geven die de kwaliteit van de leifruit cultuur verhoogt. Reclamaties kunnen nimmer meer bedragen dan opdrachtgever betaald heeft voor een opdracht.

– Plantkundig advies wordt gegeven op basis van een gedegen plantkundige achtergrond, en meer dan 10 jaar ervaring met opkweek en onderhoud van (historisch) leifruit op verschillende leifruit locaties. Betrokkene heeft in verleden o.a. een leifruit cursus gevolgd bij Jan Freriks.

– Espalier kan géén bouwkundig oordeel geven over de toestand van een leifruit muur; dit vraagt om expertise van een gespecialiseerd en gecertificeerd renovatiebedrijf. Espalier kan wel aandachtspunten aanstippen, opdat u deze eventueel nader kunt laten onderzoeken door een specialist.

error: Content is protected !!