Nulmeting Leifruit

Doel

  • Huidige toestand van de leifruitbomen inventariseren.
  • Indirect geeft dit een indruk van het kennisniveau van de tuinlieden over de verzorging van leifruit.

Context

Een Nulmeting Leifruit is van toepassing als:

  • de leifruitmuur (ten dele) begroeid is met oude leifruitbomen
  • de leifruitmuur (ten dele) begroeid is met nieuwe aanplant van leifruitbomen

Werkwijze

Bij een Nulmeting Leifruit bezoekt Espalier uw locatie en loopt samen met perceeleigenaar langs het leifruit. Espalier beoordeelt de status van de leifruit bomen. En geeft onafhankelijk advies om de verzorging van het leifruit komende jaren te verbeteren.

Resultaat

Na afloop ontvangt u een kort verslag met bevindingen.

U kunt dit meenemen bij een plan voor restauratie van de muur, herinrichting van de tuin, masterplan voor de locatie als geheel etc.

Prijs

Vanaf €150 (éénmalig bezoek)

Een Nulmeting kan na enkele jaren herhaald worden.

Of opgevolgd worden door Teeltbegeleiding.

Disclaimer

– Espalier is een non-profit kennisinstelling. Wij verzamelen en delen kennis over leifruit en beogen onafhankelijk advies te geven die de kwaliteit van de leifruit cultuur verhoogt. Reclamaties kunnen nimmer meer bedragen dan opdrachtgever betaald heeft voor een opdracht.

– Plantkundig advies wordt gegeven op basis van een gedegen plantkundige achtergrond, en meer dan 10 jaar ervaring met opkweek en onderhoud van (historisch) leifruit op verschillende leifruit locaties. Betrokkene heeft in verleden o.a. een leifruit cursus gevolgd bij Jan Freriks.

– Espalier kan géén bouwkundig oordeel geven over de toestand van een leifruit muur; dit vraagt om expertise van een gespecialiseerd en gecertificeerd renovatiebedrijf. Espalier kan wel aandachtspunten aanstippen, opdat u deze eventueel nader kunt laten onderzoeken door een specialist.

error: Content is protected !!