Diensten Espalier

Onze diensten

Leifruit kweken is een oud ambacht en behoort tot ons cultureel erfgoed en levend erfgoed (= groen erfgoed). Het draagt in belangrijke mate bij aan de belevingswaarde van een locatie. Dat geldt in het bijzonder voor leifruit op historische landgoederen, buitenplaatsen en kastelen.

Veel historische locaties bezitten stenen tuinmuren die vroeger gebruikt werden voor de teelt van leifruit. In het de ene situatie wordt er nog steeds leifruit geteeld, in de andere situatie is aan kenmerken af te leiden dat de tuinmuur ooit voor leifruit teelt gebruikt werd.

De verzorging van leifruit (peer, appel etc.) is wezenlijk anders dan die van ‘gewoon’ fruit. Kennis hiervan wordt vooral van mond-tot-mond verspreid. Espalier tracht dit ambacht in stand te houden en naar een hoger plan te tillen door:

  • kennis over leifruit cultuur systematisch te bundelen
  • kennisoverdracht te faciliteren
  • kennisdragers te verenigen

Wat kan Espalier voor u betekenen?

Maak een keuze:

Teeltbegeleiding

Heeft u leifruit mét verzorgers, en wilt u het kennisniveau van de verzorging verhogen?

Quickscan Leifruitmuur

Heeft u een historische tuinmuur, waarvan u zich afvraagt of deze in het verleden voor leifruit cultuur gebruikt werd?

Nulmeting Recente Aanplant Leifruitbomen

Heeft u een leifruitmuur met recente aanplant leifruit en tuinlieden met weinig ervaring over de verzorging ervan?

Nulmeting Historische Leifruitbomen

Heeft u een leifruitmuur met historisch leifruit en gebrekkig of achterstallig onderhoud van het leifruit?

‘Espalier denkt graag met u mee.’

Disclaimer

– Espalier is een non-profit kennisinstelling. Wij verzamelen en delen kennis over leifruit en beogen onafhankelijk advies te geven die de kwaliteit van de leifruit cultuur verhoogt. Reclamaties kunnen nimmer meer bedragen dan opdrachtgever betaald heeft voor een opdracht.

– Plantkundig advies wordt gegeven op basis van een gedegen plantkundige achtergrond, en meer dan 10 jaar ervaring met opkweek en onderhoud van (historisch) leifruit op verschillende leifruit locaties. Betrokkene heeft in verleden o.a. een leifruit cursus gevolgd bij Jan Freriks.

– Espalier kan géén bouwkundig oordeel geven over de toestand van een leifruit muur; dit vraagt om expertise van een gespecialiseerd en gecertificeerd renovatiebedrijf. Espalier kan wel aandachtspunten aanstippen, opdat u deze eventueel nader kunt laten onderzoeken door een specialist.

error: Content is protected !!